Restaureringsprosjekter

Chevrolet 1947 modell fra St. Svithun Turistbiler. O.C. Axselsens Karosseri.

L-15680

 


Volvo Snabbe 1960 modell L430-13 Sokndal Bilruter. O.C. Axselsens Karosseri.

L-22001

 


Volvo 1961 modell B705-01 Sørbøruta. O.C. Axselsens Karosseri.

L-25623

 


Volvo 1965 modell B705-03 NSB Karmøyruta. Larvik Karosseri.

L-9067