L-9067 NSB Karmøyruta

Alle bilder av NSB Karmøyruta: Knut Inge Knutsen.

Trenger hjelp for å starte.

Tenk hvis denne kunne gått her igjen.

Et flott restaureringsprosjekt.

Håper noen forbarmer seg over denne mens den enda er hel og fin.

Forbudt å sitte på motorkassen.

Førermiljø.

Nostalgi.

Nesten en komplett buss.

Volvo.

Røyking Forbode.

Byggnr: 992