Innkalling

Innkalling til Årsmøte i

Rutebilhistorisk Forening avd. Sør Rogaland

 

Årsmøtet avholdes lørdag 11. sept. 2021 kl. 13:00 i Sunde og Kvernevik
Bydelshus Mjukhøyden 5, 4048 Hafrsfjord (innkjøring fra Traneveien).

Sakliste:
1. Åpning.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding/årsrapporter.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Godkjenning av vedtekter for ny RHF avd. sør Rogaland.
7. Budsjett 2021
8. Innkomne saker.
9. Valg.

Stemmeberettiget er alle som har betalt medlemskontingent for 2021.
Innkomne forslag må være Styret i hende senest lørdag 28. august. Dette sendes til lokalavdelingens postadresse: Sandnesvegen 83, 4051 Sola eller mail som dere finner nederst på innkallingen.
Årsmelding, årsrapporter, regnskap og vedtekter blir tilgjengelig på vår nettside
rhf-rogaland.no.
Blir også tilgjengelig på Årsmøtet.

 

Etter årsmøtet vil det bli presentert en bildeserie av Br. Bertelsen
/Overland busser med noe faktahistorik.

 

Vel Møtt!

Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland, Sandnesvegen 83, 4051 Sola.
Epost: post@rhf-rogaland.no internett: www.rhf-rogaland.no.